Galiojantys ir planuojami kvietimai

Priemonė SmartInvest LT+

Viešam aptarimui jau paskelbtas priemonės SmartInvest LT+ kvietimas. Priemonė skirta tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui į MTEP veiklas.

Planuojama kvietimą paskelbti 2021 m. III ketv.

Priemonė Žmogiškieji ištekliai Invest LT+

Viešam aptarimui jau pateiktas priemonės Žmogiškieji ištekliai Invest LT+ finansavimos sąlygų aprašas. Priemonė yra skirta tiesioginių užsienio investicijų skatinimui, sudarant sąlygas tobulinti investuotojų darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus.

Kvietimą numatoma paskelti 2021 m. III ketv.

Sporto rėmimo fondo kvietimai

Jau 2021 m. IV ketv. yra numatoma paskelbti kvietimus projektams finansavimui Sporto rėmimo fondo lėšomis gauti.

Priemonė PERSPEKTYVA

Šiuo metu Ekonomikos ir inovacijų ministerija aktyviai rengia skatinamąją finansinę priemonę PERSPEKTYVA.

Šios priemonės tikslas – skatinti mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacines veiklas, suteikiant verslo subjektams palankias finansavimo galimybes paskolų forma.

Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą

Šiuo metu Kultūros ministerija derina projektų atrankos kriterijus priemonei “Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą”. Planuojama priemonei skirti 4,16 mln. Eur.

 

Pagal priemonę remiamos veiklos:

  •  KKI įmonių infrastruktūros, skirtos naujų KKI skaitmeninių / žiedinės ekonomikos paslaugų ar produktų kūrimui įsigijimas, kūrimas ir diegimas.
  • KKI įmonių infrastruktūros, skirtos KKI paslaugų teikimui /produktų kūrimo formų, sklaidos kanalų pasitelkimui ir skaitmeninimo / žiedinės ekonomikos sprendimų diegimui, įsigijimas, kūrimas ir diegimas.
  • KKI įmonių infrastruktūros, skirtos skatinti KKI įmonių veiklos procesų pokytį ir siekti jų skaitmeninimo / žiedinės ekonomikos sprendimų diegimo, įsigijimas, kūrimas ir diegimas.

 Priemonės kvietimą planuojama paskelbti 2021 IV ketv.

PLANUOJAMI KVIETIMAI IR RENGIAMOS PRIEMONĖS

Šiuo metu numatomi paskelbti kvietimai ir atsakingu institucijų rengiamos priemonės