Paslaugos

Parengsime jūsų projektą

 

Projekto rengimo procesas prasideda nuo idėjos. Mūsų komanda išnagrinės Jūsų poreikius bei pritaikys galimas ES finansavimo priemones. Paraiškos ES paramai gauti rengimas susideda iš kelių etapų, kurių sėkmingas įgyvendinimas priklauso nuo konsultanto kompetencijos, kadangi paramos gavimui taikomos taisyklės apima tiek ES reglamentus, tiek vietinius teisės aktus. Be to, kiekvienam kvietimui teikti paraiškas taikomi skirtingi reikalavimai.

patarimai

Patarimai dėl ES paraiškos rengimo

Paraiškos rengimo proceso sudėtingumas priklauso nuo projekto pobūdžio, kvietimo pagal kurį teikiama paraiška reikalavimų bei Jūsų, kaip projekto iniciatoriaus, pasirengimo projektui būklės

nuosavas projekto įnašas

ES parama skirta apmokėti tik dalį projekto išlaidų, todėl paraiškos rengimo metu prašoma pateikti nuosavą projekto indėlį pagrindžiančius dokumentus (banko raštą/sutartį dėl kredito, įmonės pinigų srautų prognozes, finansavimo sutartis su akcininkais ir pan.).  

Statybos

Jeigu projekte numatytos statybų išlaidos, rekomenduojame pasiruošimo darbus paraiškos pateikimui pradėti prieš 6 mėn. iki kvietimo pabaigos, kadangi kartu su paraiška privaloma teikti techninį projektą.

išlaidų pagrindimas

Projekto išlaidų dydžiui pagrįsti reikalingi komerciniai pasiūlymai arba viešai prieinamos nuorodos internete, kur būtų aiškiai matomas numatomas pirkimo objektas bei jo kaina. 

kiti leidimai

Tam tikrais atvejais norint įgyvendinti projektą reikalingi papildomi leidimai (poveikio aplinkai vertinimas, TIPK ir pan.). Mūsų konsultantai išsiaiškins šių leidimų poreikį bei esant būtinybei juos pateikti  – užpildys jų gavimui reikalingas formas.

projekto finansinis planas

Rengiant verslo investicinius projektus būtinas projekto finansinis planas bei prognozė, taip pat įmonės finansinės būklės prognozė. Mūsų konsultantai, turintys finansinį išsilavinimą bei sukaupę patirtį verslo planų rengime pagal ES projektų reikalavimus parengs kokybiškus finansinius skaičiavimus.

Procesas

ES paraiškos rengimo procesas

Konsultacija bei idėjos vertinimas

Įvertiname, ar Jūsų įmonė bei projektas atitinka reikalavimus paramai gauti. Paaiškiname galimas rizikas bei paramos gavimo bei administravimo procesų ypatumus 

Dokumentų rengimas

Šiame etape iš Jūsų surinksime reikalingus ES paraiškai parengti reikalingus duomenis. Jeigu projektas yra investicinio pobūdžio, dažniausiai reikalingas verslo plano rengimas, kurio tinkamam paruošimui bus prašoma tiek finansinių įmonės duomenų, tiek informacijos apie veiklos procesus 

Projekto teikimas

Parengus visus privalomus dokumentus juos pateiksime įgyvendinančiai institucijai.  Vertinimo metu atstovausime Jūsų interesus, atliksime projekto tikslinimą, bendrausime su projektą vertinančia įstaiga

Susisiekite su mumis

+370 645 53 252 (Julija)

+370 662 34325 (Justina)

Susisiekite