Mūsų paslaugos

 • ES fondų lėšomis finansuojamų projektų paraiškų rengimas
 • ES fondų lėšomis finansuojamų projektų administravimas
 • Tarptautinių programų finansavimo lėšoms gauti skirtų projektų paraiškų rengimas
 • Verslo planų ir kitų dokumentų kredito įstaigoms rengimas
 • Gamybos procesų skaitmenizavimo galimybių auditų rengimas
 • Įvairių projektų valdymas (“išorinio” projekto vadovo paslauga) 
 • Galime pasiūlyti projektų valdymo mokymus
 • Galimybių studijų rengimas
 • Investicinių planų pagal VŠĮ CPVA metodiką rengimas
 • Vidinių įmonės tvarkų, dokumentų formų rengimas
 • Sporto projektų paraiškų finansavimui iš Sporto rėmimo fondo gauti rengimas
 • Strategijų ir strateginių planų rengimas
 • Įmonės procesų vertinimas ir ataskaitų bei siūlymų rengimas
 • Projektų pagal VIP metodiką rengimas
 • Dirbame su LVPA, CPVA, NMA, APVA, VIPA, LMT, MITA, INVEGA, ESFA, Aktyvių piliečių fondo, Sporto rėmimo fondo projektais
 • Mūsų klientai yra tiek fiziniai asmenys, vykdantis ūkinę veiklą, tiek juridiniai asmenys, tiek viešieji subjektai
 • Esame subūrę patikimų partnerių tinklą, todėl galime pasiūlyti kompleksines paslaugas
 • Mūsų rengiamų ir administruojamų projektų tipai: gamybos skaitmenizavimo, procesų optimizavimo, IT produktų kūrimo, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, mokymų.
 • Esame sukaupę ekspertinę patirtį rengiant ir adminstruojant įvairių priemonių projektus: Pramonės skaitmeninimas, Regio, Naujos galimybės, E-verslas, Eksperimentas, Intelektas, Sporto rėmimo fondas, Inostartas, Inočekiai, Asistentas, Horizon2020, Smart FDI, Pameistrystė, Vietos veiklos grupių finansuojami projektai, jaunasis ūkininkas, parama smulkiems ūkiams, verslo veiklų pradžia ir plėtra kaimo vietovėse, Interreg, EEE ir Norvegijos finansavimo mechanizmai.
 • Mūsų klientai veikia įvairiuose sektoriuose (žemės ūkis, pramonė, paslaugos)

Turite klausimų ir idėjų? Parašykite mums jau dabar

Pirma konsultacija – NEMOKAMA

+370 645 53252