Aktualios finansavimo galimybės Jūsų projektams

KŪRYBINIAI ČEKIAI COVID-19 (Kvietimas jau paskelbtas! Paraiškų pateikimo terminas - 2021-08-31)

Priemonė yra skirta labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios įregistruotos anksčiau nei prieš 1 metus.

 • Tinkamos finansuoti veiklos – gaminių ir paslaugų dizaino sprendimų kūrimas ar keitimas, perkant šio pobūdžio paslaugas. Rinkodaros inovacijos, skirtos sukurtų arba patobulintų produktų dizainų sprendimams.
 • Finansavimo intensyvumas – 75 proc.
 • Finansavimo suma: nuo 20 0000 iki 70 000 Eur.

Susidomėjote? Susisiekite – papasakosime išsamiau ir įvertinsime Jūsų galimybes sėkmingai dalyvauti kvietime NEMOKAMAI.

E-KOMERCIJOS MODELIS (Kvietimas bus paskelbtas 2021 m. III ketv.)

Priemonė yra skirta labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios įregistruotos anksčiau nei prieš 1 metus.

 • Tinkamos finansuoti veiklos – e. komercijos modelių diegimas (klientų savitarnos sprendimai el. platformose, šių sprendimų integravimas su įmonės išteklių valdymo sistemomis).
 • Finansavimo intensyvumas – 75 proc.
 • Finansavimo suma: nuo 10 0000 iki 50 000 Eur.

Susidomėjote? Susisiekite – papasakosime išsamiau ir įvertinsime Jūsų galimybes sėkmingai dalyvauti kvietime NEMOKAMAI.

 

SUBSIDIJOS VERSLO PRADŽIAI

Lengvatinių paskolų priemonė yra skirta subjektams, siekiantiems pradėti verslą. Pasinaudoję šia priemone galėsite gauti darbo užmokesčio išlaidų kompensaciją už kiekvieną pagal darbo sutartį įdarbintą darbuotoją.

 • Priemone gali pasinaudoti subjektai, veikiantys iki 1 metų.
 • Kredito suma – iki 25 000 Eur.
 • Grąžinimo terminas: iki 120 mėn.
 • Palūkanų norma: 3 mėn. EURIBOR ((tik 10 proc. paskolos daliai) + iki 3 proc. pastovi palūkanų dalis (kredito unijos marža)
 • Kredito paskirtis: apyvartinės lėšos arba verslo vykdymui reikalingos investicijos

Susidomėjote? Susisiekite – papasakosime išsamiau ir įvertinsime Jūsų galimybes sėkmingai dalyvauti kvietime NEMOKAMAI.

FINANSAVIMO GALIMYBĖS JAUNIESIEMS ŪKININKAMS

Priemonė yra skirta jauniesiems ūkininkams (iki 40 metų amžiaus imtinai), kurie yra įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu ir pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai.

 • Finansuojamos veiklos – žemės ūkio produktų gamyba ir / ar prekinių žemės ūkio produktų apdorojimas, perdirbimas, tiekimas rinkai.
 • Finansavimo suma: 40 000 Eur.
 • Finansavimo intensyvumas: 100 proc.
 • Paraiškų pateikimo terminas: 2021-07-30.   

Svarbu!:

 • Jaunasis ūkininkas yra tinkamas pareiškėjas tik pirmus 2 metus nuo dienos, kai žemės ūkio valda ir ūkis yra užregistruojami jo vardu.
 • Jaunasis ūkininkas negali būti pateikęs paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti.
 • Planuojamas įkurti ūkis, kurio potencialus ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija (SP), yra didesnis kaip 8 000 Eur (tačiau siekiant didesnio balo paraiškos vertinimo metu, planuotinas valdos dydis turi būti didesnis nei 8 000 Eur).

Susidomėjote? Susisiekite – papasakosime išsamiau ir įvertinsime Jūsų galimybes sėkmingai dalyvauti kvietime NEMOKAMAI.

 

EIC ACCELERATOR (Europos Horizontas)

Priemonė yra skirta inovatyvių, rinkos esminius pakeitimus galinčių įgyvendinti technologijų kūrimui, diegimui, plėtrai, vykdant MTEP veiklas ir/ar komercializuojant šių veiklų rezultatus.

 • Finansuojamos veiklos – nuo TPL (technologinės plėtros lygis) 5/6 iki TPL 8 (galima subsidijos forma). TPL9 – tik investicijų į kapitalą forma.
 • Subsidijos suma: iki 2 500 000 Eur.
 • Subsidijos intensyvumas: 70 proc.
 • Investicijos dydis: nuo 500 000 Eur iki 15 000 000 Eur.
 • Investicijos atveju balsavimo teisių dalis: iki 25 proc. (7-10 metų laikotarpiui).   

Susidomėjote? Susisiekite – papasakosime išsamiau ir įvertinsime Jūsų galimybes sėkmingai dalyvauti kvietime NEMOKAMAI.

DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS

Priemonė yra skirta įmonės ir verslo veiklas vykdantiems fiziniams asmenims. Pateikus paraišką ir kitus būtinus dokumentus yra galimybė susigrąžinti sumokėtas paskolos palūkanas.

 • Palūkanų kompensavimo laikotarpis: iki 36 mėn.
 • Kompensuojamas palūkanų dydis: 
 • iki 95 proc. faktiškai sumokėtų palūkanų sumos, tačiau ne daugiau nei 7 proc. metinių palūkanų.
 • Iki 200 000 Eur (naudojama de minimis pagalba)

Susidomėjote? Susisiekite – papasakosime išsamiau ir įvertinsime Jūsų galimybes sėkmingai dalyvauti kvietime NEMOKAMAI.

Neradote finansavimo galimybių Jūsų projektui, o gal domina kiti su projektų rengimu, valdymu, procesų optimizavimu susiję klausimai? 

Susisiekite ir padėsime rasti geriausią sprendimą Jūsų idėjos įgyvendinimui.

 

Pirma konsultacija – NEMOKAMA.

+370 645 53252 ir +370 662 34325