Aktualios finansavimo galimybės Jūsų projektams

KŪRYBINIAI ČEKIAI COVID-19 (Kvietimas jau paskelbtas! Paraiškų pateikimo terminas - 2021-08-31)

Priemonė yra skirta labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios įregistruotos anksčiau nei prieš 1 metus.

 • Tinkamos finansuoti veiklos – gaminių ir paslaugų dizaino sprendimų kūrimas ar keitimas, perkant šio pobūdžio paslaugas. Rinkodaros inovacijos, skirtos sukurtų arba patobulintų produktų dizainų sprendimams.
 • Finansavimo intensyvumas – 75 proc.
 • Finansavimo suma: nuo 20 0000 iki 70 000 Eur.

Susidomėjote? Susisiekite – papasakosime išsamiau ir įvertinsime Jūsų galimybes sėkmingai dalyvauti kvietime NEMOKAMAI.

E-KOMERCIJOS MODELIS (Kvietimas paskelbtas! Paraiškų pateikimo terminas - 2021-09-20)

Priemonė yra skirta labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios įregistruotos anksčiau nei prieš 1 metus.

 • Tinkamos finansuoti veiklos – e. komercijos modelių diegimas (klientų savitarnos sprendimai el. platformose, šių sprendimų integravimas su įmonės išteklių valdymo sistemomis).
 • Finansavimo intensyvumas – 75 proc.
 • Finansavimo suma: nuo 10 0000 iki 50 000 Eur.

Susidomėjote? Susisiekite – papasakosime išsamiau ir įvertinsime Jūsų galimybes sėkmingai dalyvauti kvietime NEMOKAMAI.

 

SUBSIDIJOS VERSLO PRADŽIAI

Lengvatinių paskolų priemonė yra skirta subjektams, siekiantiems pradėti verslą. Pasinaudoję šia priemone galėsite gauti darbo užmokesčio išlaidų kompensaciją už kiekvieną pagal darbo sutartį įdarbintą darbuotoją.

 • Priemone gali pasinaudoti subjektai, veikiantys iki 1 metų.
 • Kredito suma – iki 25 000 Eur.
 • Grąžinimo terminas: iki 120 mėn.
 • Palūkanų norma: 3 mėn. EURIBOR ((tik 10 proc. paskolos daliai) + iki 3 proc. pastovi palūkanų dalis (kredito unijos marža)
 • Kredito paskirtis: apyvartinės lėšos arba verslo vykdymui reikalingos investicijos

Susidomėjote? Susisiekite – papasakosime išsamiau ir įvertinsime Jūsų galimybes sėkmingai dalyvauti kvietime NEMOKAMAI.

PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTOMS EKONOMINĖS VEIKLOS KŪRIMUI IR PLĖTRAI (Paraiškų teikimo terminas: 2021-09-01 - 2021-10-29)

Priemonė yra skirta ne žemės ūkio veiklai plėtoti kaimo vietovėse. 

 • Finansavimo suma: 200 000 Eur, jeigu bus sukurtos 4 ir daugiau darbo vietų.
 • Finansavimo intensyvumas: 50 proc.  

Svarbu!:

 • Tinkamas pareiškėjas: fizinis ar juridinis asmuo, kuris atitinka labai mažos ar mažos įmonės statusą.
 • Privatus juridinis asmuo, įsteigtas paraiškos teikimo metais, yra tinkamas pareiškėjas, jeigu šio privataus juridinio asmens pagrindinis akcininkas (pagrindinis akcininkas – turintis daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, kito juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pvz., mažosios bendrijos, kooperatinės bendrovės), atveju –
  vadovas) yra fizinis asmuo, ataskaitiniais metais vykdęs veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą.
 • pareiškėjo – fizinio asmens – ataskaitiniais metais gautos pajamos iš ūkinės komercinės veiklos (gautos tiesioginės išmokos neįskaičiuojamos į pareiškėjo veiklos pajamas) sudaro ne mažiau nei 12 minimalios mėnesinės algos dydžių (apskaičiuojama pagal ataskaitinių metų minimalios mėnesinės algos dydį, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu). Pajamos turi būti deklaruotos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija).
 • pareiškėjo – juridinio asmens – pardavimo pajamos (išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklių 17.4.3 papunktyje) (gautos tiesioginės išmokos neįskaičiuojamos į pareiškėjo veiklos pajamas) ataskaitiniais metais yra ne mažesnės kaip 12 vidutinių darbo užmokesčių dydžių (apskaičiuojama pagal ataskaitinių metų privačiojo sektoriaus su individualiosiomis įmonėmis vidutinio darbo užmokesčio dydį, bruto) (vadovaujamasi Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale www.osp.stat.gov.lt pateiktais duomenimis).
 • Parama yra de minimis pagalba.
 • Kaimo vietovė – viensėdis, kaimas, miestelis, miestas ar kita gyvenamoji vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst. Sodininkų bendrijos teritorija, taip pat kurortas nelaikomi kaimo vietove.

Susidomėjote? Susisiekite – papasakosime išsamiau ir įvertinsime Jūsų galimybes sėkmingai dalyvauti kvietime NEMOKAMAI.

 

EIC ACCELERATOR (Europos Horizontas)

Priemonė yra skirta inovatyvių, rinkos esminius pakeitimus galinčių įgyvendinti technologijų kūrimui, diegimui, plėtrai, vykdant MTEP veiklas ir/ar komercializuojant šių veiklų rezultatus.

 • Finansuojamos veiklos – nuo TPL (technologinės plėtros lygis) 5/6 iki TPL 8 (galima subsidijos forma). TPL9 – tik investicijų į kapitalą forma.
 • Subsidijos suma: iki 2 500 000 Eur.
 • Subsidijos intensyvumas: 70 proc.
 • Investicijos dydis: nuo 500 000 Eur iki 15 000 000 Eur.
 • Investicijos atveju balsavimo teisių dalis: iki 25 proc. (7-10 metų laikotarpiui).   

Susidomėjote? Susisiekite – papasakosime išsamiau ir įvertinsime Jūsų galimybes sėkmingai dalyvauti kvietime NEMOKAMAI.

DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS

Priemonė yra skirta įmonės ir verslo veiklas vykdantiems fiziniams asmenims. Pateikus paraišką ir kitus būtinus dokumentus yra galimybė susigrąžinti sumokėtas paskolos palūkanas.

 • Palūkanų kompensavimo laikotarpis: iki 36 mėn.
 • Kompensuojamas palūkanų dydis: 
 • iki 95 proc. faktiškai sumokėtų palūkanų sumos, tačiau ne daugiau nei 7 proc. metinių palūkanų.
 • Iki 200 000 Eur (naudojama de minimis pagalba)

Susidomėjote? Susisiekite – papasakosime išsamiau ir įvertinsime Jūsų galimybes sėkmingai dalyvauti kvietime NEMOKAMAI.

Neradote finansavimo galimybių Jūsų projektui, o gal domina kiti su projektų rengimu, valdymu, procesų optimizavimu susiję klausimai? 

Susisiekite ir padėsime rasti geriausią sprendimą Jūsų idėjos įgyvendinimui.

 

Pirma konsultacija – NEMOKAMA.

+370 645 53252 ir +370 662 34325